Aantal lessen

Je kunt bij rijschool Dakar op diverse manieren invulling geven aan je les programma.

Je kunt er b.v. voor kiezen om één keer in de week 1,5 uur te lessen maar je kunt ook 2 uur lessen en in plaats van 1 keer per week kun je ook 2 of 3 keer per week lessen. Het mag duidelijk zijn dat jij d.m.v. je les programma de duur van je rijopleiding bepaald.

Wil je het helemaal snel doen dan kun je voor een spoed opleiding kiezen.

Als je er voor kiest om een spoed opleiding te volgen moet je eerst je theorie certificaat halen , deze heb je immers nodig om aan het praktijk examen te mogen deel nemen. Als je je theorie certificaat hebt gehaald volgt er een intake les. Dit is een les van 2 uur en aan de hand van het resultaat van die les bepalen we samen hoeveel lessen jij nodig hebt om het examen te kunnen halen. Daarna gaan we samen een examen datum prikken en de lessen plannen. Bij het plannen van de lessen en het examen streven wij er naar om de gehele praktijk opleiding niet langer dan 3 weken te laten duren. Je zult begrijpen dat je bij het volgen van een spoed opleiding in een korte tijd veel lessen neemt, dat komt er in de praktijk op neer dat je vrijwel iedere dag lest.

Je ziet, er is veel mogelijk bij verkeersschool Dakar en jij bent het die bepaalt hoe jou les programma er uit ziet.

Kies je voor verkeersschool Dakar dan kies je voor kwaliteit en maat werk want hier is de klant nog koning.

Ook slagen bij Rijschool Dakar?